Việc làm Gành Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINH THỊNH HẢI CẦN TUYỂN:

ĐÔNG TÂY HOTEL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG

02 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑳𝒆̂̃ 𝒕𝒂̂𝒏 01 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑩𝒖𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 __________________________________ 1/ 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑳𝒆̂̃ 𝒕𝒂̂𝒏: Thời gian làm việc: 07h00 - 19h00 (off 2 ngày/tháng) 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮: - Khả...

Tin Mới.

Trending.