VIỆC LÀM PHÚ QUỐC MỚI NHẤT

𝐂𝐀𝐌𝐈𝐀 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐬𝐚𝐮

𝐂𝐀𝐌𝐈𝐀 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 𝐏𝐇𝐔́ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐬𝐚𝐮 𝐈. 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ - Phó tổng quản lý 𝐈𝐈. 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 - Quản lý Bộ phận Kinh doanh & Marketing - Nhân viên Marketing - Nhân viên Kinh doanh 𝐈𝐈𝐈.…
Đọc thêm...

Tuyển dụng Phú Quốc VIP

Góc nghề nghiệp