CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINH THỊNH HẢI CẦN TUYỂN:

ĐÔNG TÂY HOTEL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG

02 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑳𝒆̂̃ 𝒕𝒂̂𝒏 01 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑩𝒖𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 __________________________________ 1/ 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑳𝒆̂̃ 𝒕𝒂̂𝒏: Thời gian làm việc: ...

Page 1 of 7 1 2 7

Tin Mới.

Trending.